Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 44 – Đại học chính quy

1. Danh sách xét chuyên ngành:

+ Ngành Kinh tế (xem danh sách)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem danh sách)

+ Ngành Tài chính - Ngân hàng (xem danh sách)

+ Ngành Kế toán (xem danh sách)

- Sinh viên đăng ký học phần trên trang online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 8g00 ngày 22/7/2019 đến 16g00 ngày 23/7/2019.

- Thời gian đóng phí: từ ngày 22/7/2019 đến 05/8/2019.

 2. Danh sách sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng: xem danh sách

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đến Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) bàn số 16 để nhận phiếu đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển (kể cả số sinh viên không đăng ký đợt 1-nếu có)

          + Thời gian: 15/7/2019.

          + Sáng: 8g00 – 11g00; Chiều: 14g00 – 16g00

 Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi đến đăng ký lại (không giải quyết đăng ký thay).

Kết quả xét đợt 2: công bố trên website vào 14g00, ngày 16/7/2019 hoặc xem trong tài khoản cá nhân (nếu có).

3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem

4. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành. Sinh viên làm đề nghị và gửi đến Phòng QLĐT-CTSV (A0.14). Nội dung đề nghị ghi rõ họ, tên, lớp sv, điểm trung bình xét ngành, điểm trung bình ngoại ngữ (nếu có) nội dung thắc mắc và số điện thoại liên lạc. Thời gian nhận đơn đề nghị: từ ngày 15/7/2019 đến 16/7/2019.