Đang xử lí...

Thông báo lịch giới thiệu và giải đáp về các chuyên ngành cho sinh viên Khóa 46-ĐHCQ

Căn cứ Kế hoạch xét vào chuyên ngành của Khóa 46-ĐHCQ, nay phòng Đào tạo dự kiến bố trí các buổi giới thiệu chuyên ngành của các Khoa/Viện có liên quan, cụ thể như sau:

 

TT

Khoa/Viện đào tạo

Thời gian

Chuyên ngành

Địa điểm

1

Khoa Tài chính công

17g30, 05/4/2021

Tài chính công, Quản lý Thuế, Thuế trong kinh doanh, Quản trị hải quan-ngoại thương (FB001 – FB017)

Hội trường B1.302

2

Khoa Toán – Thống kê

17g30, 06/4/2021

Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (TO001 – TO003)

Hội trường B1.302

3

Khoa Luật

17g30, 07/4/2021

Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế (LU001 – LU004)

Hội trường B1.302

4

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

17g30, 08/4/2021

Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử, Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (HT001 – HT006)

Hội trường B1.302

5

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

17g30, 09/4/2021

Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương (KQ001 – KQ007)

 

Hội trường B1.302

6

Viện Du lịch

17g30,

12/4/2021

Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (HM001 – HM005)

Hội trường B1.302

7

Khoa Ngân hàng

17g30, 16/4/2021

Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng quốc tế (FB001 – FB017)

Hội trường A1.16

8

Khoa Tài chính

17g30, 17/4/2021

Tài chính, Đầu tư tài chính, Quản trị rủi ro tài chính (FB001 – FB017)

Hội trường A1.16

9

Khoa Kinh tế

08g00, 18/4/2021

Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản, Kinh tế - Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế chính trị (KE001 – KE011)

Hội trường A1.16

10

Khoa Khoa học xã hội

11

Khoa Quản trị

14g00, 18/4/2021

Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp (BA001 – BA012)

 

Hội trường A1.16

12

Khoa Kế toán

17g30, 19/4/2021

Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán (AC001 – AC014)

 

Hội trường A1.16

13

Phòng Đào tạo

17g30, 23/4/2021

-Phổ biến quy định và hướng dẫn xét chuyên ngành

-Đăng ký học ngành 2, song chuyên ngành

Hội trường A1.16

14

Phòng Đào tạo

17g30, 24/4/2021

-Phổ biến quy định và hướng dẫn xét chuyên ngành

-Đăng ký học ngành 2, song chuyên ngành

Hội trường A1.16

 

 

Ghi chú:

Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3;

Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, quận 3.

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can - Email: DCan@ueh.edu.vn