Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 46 - Đại học chính quy

1. Kết quả xét chuyên ngành:

- Sinh viên xem kết quả xét chuyên ngành trong Portal sinh viên, Mục Thông tin cá nhân (Lớp sinh viên) và Mục Chương trình đào tạo.

- Thời gian đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2021: từ 10g00 ngày 26/7 đến 28/7/2021.

- Thời gian đóng học phí Học kỳ cuối năm 2021: từ ngày 26/7 đến 07/8/2021.

 

2. Danh sách sinh viên không trúng tuyển nguyện vọng xét chuyên ngành: xem tại đây

Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đăng ký lại nguyện vọng:

- Hình thức đăng ký: trực tuyến tại links http://tinyurl.com/xetchuyennganhk46

- Thời gian: từ 13g00 ngày 12/7/2021 đến 16g30 ngày 13/7/2021.

- Lưu ý: sinh viên chỉ đăng ký vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu, tương ứng với ngành đã trúng tuyển (sinh viên xem links tại mục 3)

- Kết quả xét chuyên ngành đợt 2 công bố lúc 15g00 ngày 20/7/2021 (xem trong Portal sinh viên)

 

3. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem tại đây

 

4. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét chuyên ngành

Sinh viên sử dụng email do UEH cấp gửi đến địa chỉ email trinhvt@ueh.edu.vn (Cô Thiên Trinh) với nội dung như sau:

- Tiêu đề: MSSV – Họ tên – Thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành Khóa 46

- Nội dung email cần có các thông tin sau:

            Họ tên sinh viên:

            Mã số sinh viên:

            Lớp sinh viên:

            Số điện thoại liên hệ:

            Nội dung thắc mắc:

 Thời gian gửi thắc mắc: trước 16g30 ngày 14/7/2021.

 

Sinh viên tham khảo Thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ 2 tại website daotao.ueh.edu.vn: xem tại đây