Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh tiến độ xét vào chuyên ngành khóa 36 – Đại học chính quy

 

Căn cứ tiến độ điểm thi học kỳ cuối năm 2011, nay Phòng Quản Lý Đào Tạo – Công Tác Sinh Viên lưu ý sinh viên Khóa 36 – Đại học chính quy tiến độ xét ngành có một số mốc thời gian điều chỉnh như sau:

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời đơn khiếu nại điểm (nếu có)

29/11/2011 – 08/12/2011

Tại phòng A0.14

Công bố danh sách học tiếp, ngừng học và thôi học

13/12/2011

 

Công bố danh sách xét chuyên ngành

15/12/2011

 

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ 4 (học kỳ đầu 2012)

15/12/2011 – 19/12/2011

Đăng ký trực tuyến và đóng học phí như đã thực hiện ở hk2, hk3.

Sinh viên đóng học phí

15/12/2011– 18/01/2012

 

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sinh viên, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

15/12/2011 – 16/12/2011

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọn bị tràn

20/12/2011

 

Sinh viên bắt đầu học kỳ 4

03/01/2012

 

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn

 

 

Phạm Trung Trung Tấn