Đang xử lí...

Thông báo giới thiệu chuyên ngành đào tạo cho sinh viên Khóa 37 – ĐHCQ

 

Mời toàn thể sinh viên Khóa 37 – ĐHCQ tham dự lịch giới thiệu chuyên ngành và phổ biến các kế hoạch có liên quan đến xét tuyển vào chuyên ngành theo lịch cụ thể như sau:

 

1. Giới thiệu chuyên ngành:

+17g30, thứ hai, ngày 01/10/2012 giới thiệu các chuyên ngành: Luật kinh doanh, Tin học quản lý, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị chất lượng, Thương mại, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Du lịch và Marketing.

 

+17g30, thứ ba, ngày 02/10/2012 giới thiệu các chuyên ngành: Tài chính nhà nước, Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh bảo hiểm, Ngân hàng và Chứng khoán.

 

+17g30, thứ tư, ngày 03/10/2012 giới thiệu các chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế Kế hoạch và đầu tư, Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế thẩm định giá, Kinh tế bất động sản, Kinh tế chính trị, Kế toán và Kiểm toán.

 

2. Phổ biến quy chế, chỉ tiêu và các vấn đề liên quan cho sinh viên (sinh viên có thể sắp xếp tham dự một trong các buổi sau):

 

+ 17g30, thứ năm, ngày 04/10/2012 khối lớp từ lớp 01 đến 27.

+ 17g30, thứ sáu, ngày 05/10/2012 khối lớp từ lớp 28 đến 54.

+ 17g30, thứ bảy, ngày 06/10/2012 khối lớp từ lớp 55 đến hết (phần còn lại).

 

Ban cán sự lớp chú ý thông báo sinh viên tham gia. Đây là cơ hội cuối cùng giúp cho sinh viên lựa chọn chuyên ngành phù hợp với khả năng, năng lực của cá nhân.

 

Phạm Trung Trung Tấn