Đang xử lí...

Thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ 2 đối với sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ

Căn cứ điều 7 trong Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 04/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, nay nhà trường ban hành thông báo đối với sinh viên khóa 37, Đại học chính quy về việc đăng ký học chương trình thứ 2 như sau:

-         Đối tượng sinh viên khóa 37, Đại học chính quy thỏa điều kiện học một lúc 2 chương trình và có nhu cầu học chương trình thứ 2.

-         Quy trình: Sinh viên tải mẫu đơn tại website: www.online.ueh.edu.vn, điền đầy đủ thông tin có xác nhận đồng ý của cố vấn học tập, của khoa quản lý ở ngành học thứ nhất.

-         Địa điểm và thời gian nộp đơn đăng ký học chương trình thứ 2: Sinh viên nộp đơn tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 vào các ngày 16,17/5/2013. Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều 14h00 đến 16h00.

-         Học phí đối với sinh viên học chương trình thứ 2 học kỳ cuối năm học 2013 là 245.000đ/01 tín chỉ.

-         Sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình tại website: www.online.ueh.edu.vn xem kết quả được xét học chương trình thứ 2 và tự đăng ký học phần từ ngày 23/5/2013 đến ngày 24/5/2013.

-         Sinh viên cần nắm kỹ quy định học cùng lúc 2 chương trình trước khi đăng ký (tham khảo điều 7 trong Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 04/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM).

-         Sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 38.230.082 – bấm số nội bộ 151 gặp thầy Thạch để được giải đáp.