Đang xử lí...

Thông báo lịch giới thiệu và triển khai kế hoạch xét ngành, chuyên ngành Khóa 38 – ĐHCQ

1.Giới thiệu ngành, chuyên ngành:

+ 17g30, Thứ Hai, ngày 30/09/2013 giới thiệu các chuyên ngành: QTKD tổng hợp, QT chất lượng; Tin học quản lý, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Thương mại, Marketing, Du lịch, Luật kinh doanh.

+ 17g30, Thứ Ba, ngày 01/10/2013 giới thiệu các chuyên ngành:Tài chính nhà nước, Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán.

+ 17g30, Thứ Tư, ngày 02/10/2013 giới thiệu các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế KH -  ĐT, Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế thẩm định giá, Kinh tế bất động sản.

2.Phổ biến quy định xét ngành, chuyên ngành; chỉ tiêu; kế hoạch xét vào ngành, chuyên ngành và các vấn đề liên quan khác.

+17g30, Thứ Năm, ngày 03/10/2013 các lớp sinh viên từ lớp_sv 01 đến từ lớp_sv 24.

+17g30, Thứ Sáu, ngày 04/10/2013 các lớp sinh viên từ lớp_sv 25 đến từ lớp_sv 48.

+17g30, Thứ Bảy, ngày 05/10/2013 các lớp sinh viên từ lớp_sv 49 đến từ lớp_sv 72.

Địa điểm: Hội trường chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. HCM.

 

Lưu ý: Sinh viên đến sớm 15 phút để nhận tài liệu do các Khoa phát.

Học bổng cho sinh viên K38 đăng ký nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Tin học quản lý : chi tiết