Đang xử lí...

Danh sách sinh viên chưa nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào ngành, chuyên ngành Khóa 39 – ĐHCQ

Các sinh viên có trên trong danh sách chưa nộp phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành, chuyên ngành, liên hệ Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) gặp Thầy Can để nộp.

Lần gia hạn cuối cùng: Thứ Ba 09/12/2014 (9g00 – 10g00). Quá hạn trên các nguyện vọng đã đăng ký sẽ bị hủy và hạ bậc rèn luyện.

 

STT

masv

Họ tên sinh viên

Ngày sinh

Lớpsv

1

31131020378

Nguyễn Phạm Kiều Thảo

06/10/1995

005

2

31131020633

Lương Thị Kim Long

23/11/1995

007

3

31131020625

Nguyễn Thảo Hoàng My

27/03/1995

007

4

31131020917

Nguyễn Lê Hà Anh

30/09/1995

009

5

31131021084

Lê Phạm Minh Quân

04/02/1995

012

6

31121020510

Hà Hiệp Sĩ

14/01/1994

012

7

31131021991

Phạm Thị Hồng Mai

08/04/1995

018

8

31131022121

Nguyễn Thị Tường Minh

21/12/1995

018

9

31131022790

Trần Thanh Vũ

08/03/1995

023

10

31131022877

Nguyễn Bá Nhựt

02/02/1990

024

11

31121022230

Phạm Song Tùng

19/10/1993

025

12

31131023478

Phan Quốc Thái

15/08/1995

028

13

31131023707

Hồ Mỹ Dánh

03/12/1995

030

14

31121022816

Văn Đinh Nhật Minh

17/11/1994

030

15

31131020924

Nguyễn Thị Phương Liên

15/07/1995

038

16

31121020289

Nguyễn Hoàng Tuyên

15/08/1990

038

17

31121021106

Lê Xuân Đông

16/05/1994

045

18

31131022048

Hoàng Thị Bình An

08/02/1995

048

19

31131022218

Võ Nam Anh

25/03/1995

050

20

31121023320

Nguyễn Thị Kim Hằng

12/09/1994

055

21

31131022851

Lê Tấn Lộc

17/01/1995

056

22

31131022976

Hồ Bỉnh Phong

25/04/1995

057

23

31131023021

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

04/09/1995

058

24

31131023054

Nguyễn Yến Thùy Loan

23/10/1995

058

25

31131021460

Nguyễn Trọng Phúc

05/02/1995

068

26

31121020216

Thạch Thị Hòa

23/12/1991

069

27

31121020121

Thường Thị Thi Thu

01/10/1993

071

28

31121022514

Phạm Thị Vân Anh

16/02/1993

072

29

31131023669

Lý Hồng Nhân

12/01/1995

073

30

31121020610

Danh Ngọc Sang

13/12/1990

074

31

31131023690

Nông Công Dũng

10/01/1994

075

32

31131021391

Y Hồng

03/10/1992

075

33

31131022400

Trần Công Minh

1994

075

34

31131020731

Vy Thị Kiều Phương

28/03/1994

075

 Còn 34sv

 

Các mốc thời gian quy định: Xem