Đang xử lí...

Thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ 2 - Năm 2015

Căn cứ điều 7 trong Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 04/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, nay nhà trường thông báo đối với sinh viên khóa 39, khóa 40 – Đại học chính quy về việc đăng ký học chương trình thứ 2 như sau:

  • Đối tượng: sinh viên khóa 39, ĐHCQ và sinh viên chương trình CLC khóa 40, ĐHCQ thỏa điều kiện học một lúc 2 chương trình và có nhu cầu học chương trình thứ 2.
  • Quy trình: Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ 2 tại website: www.online.ueh.edu.vn, điền đầy đủ thông tin có xác nhận đồng ý của cố vấn học tập, của khoa quản lý ở ngành học thứ nhất.

Sinh viên nộp kèm phiếu đăng ký học phần chương trình thứ 2 (căn cứ vào thời khóa biểu của chương trình thứ nhất, sinh viên xem thời khóa biểu và đăng ký học phần chương trình thứ 2 phù hợp kế hoạch học tập của bản thân)

Địa điểm và thời gian nộp đơn đăng ký học chương trình thứ 2: Sinh viên nộp đơn tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, A0.13, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 vào các ngày 04, 05/8/2015. Sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều 13h30 đến 16h00.

  • Số tín chỉ tối đa đăng ký học trong 01 học kỳ chính là 30 tín chỉ.
  • Mức học phí/01 tín chỉ của chương trình thứ hai = 1.5 x mức học phí/01 tín chỉ của chương trình thứ nhất.
  • Sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình tại website: www.online.ueh.edu.vn xem kết quả được xét học chương trình thứ 2 vào ngày 11/8/2015. Trường hợp được xét học chương trình thứ 2, sinh viên phải đóng học phí trước ngày 16/8/2015. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không đóng học phí, trường sẽ hủy kết quả đăng ký học phần của sinh viên.
  • Sinh viên cần nắm kỹ quy định học cùng lúc 2 chương trình trước khi đăng ký (tham khảo điều 7 trong Quy định học vụ đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 04/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM).
  • Sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 38230082 – bấm số nội bộ 151, email: thachnh@ueh.edu.vn gặp thầy Thạch để được giải đáp.

Đơn đề nghị học chương trình thứ 2: tải mẫu đơn tại đây

Phiếu đăng ký học phần: tải phiếu đề nghị tại đây