Đang xử lí...

Thông báo lịch giới thiệu Ngành/Chuyên ngành và phổ biến các kế hoạch liên quan - Khóa 40 - ĐHCQ

Mời toàn thể sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ tham dự lịch giới thiệu Ngành/Chuyên ngành và phổ biến các kế hoạch có liên quan đến xét tuyển vào Ngành/Chuyên ngành theo lịch cụ thể như sau:

 

          +17g30, Thứ Hai, ngày 28/9/2015 giới thiệu các Ngành/Chuyên ngành: Luật kinh doanh, Tin học quản lý, Quản trị, Quản trị chất lượng, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Marketing.

          +17g30, Thứ Ba, ngày 29/9/2015 giới thiệu các Ngành/Chuyên ngành: Tài chính công, Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán.

          +17g30, Thứ Tư, ngày 30/9/2015 giới thiệu các Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế Kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thẩm định giá, Kinh tế bất động sản, Kinh tế Chính trị, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán công; Quản trị lữ hành.

 

* Phổ biến quy chế, chỉ tiêu và các vấn đề liên quan cho sinh viên (sinh viên có thể sắp xếp tham dự một trong các buổi sau):

          + 17g30, Thứ Năm, ngày 01/10/2015 khối lớp từ lớp 40/01 đến 40/24.

          + 17g30, Thứ Sáu, ngày 02/10/2015 khối lớp từ lớp 40/25 đến 40/48.

          + 17g30, Thứ Bảy, ngày 03/10/2015 khối lớp từ lớp 40/49 đến 40/72.

 

Ban cán sự lớp chú ý thông báo sinh viên tham gia. Đây là cơ hội cho sinh viên lựa chọn Ngành/Chuyên ngành phù hợp với khả năng, năng lực của cá nhân.