Đang xử lí...

Lịch phổ biến quy định, kế hoạch xét chuyên ngành, học ngành thứ hai cho sinh viên Khóa 46-ĐCHQ (chưa xét chuyên ngành)

Mời toàn thể sinh viên các lớp Khóa 46-ĐCHQ (chưa xét chuyên ngành) tham gia lịch phổ biến quy định xét vào chuyên ngành theo lịch cụ thể như sau:

 

Stt

Thời gian

Các lớp

Ngành, chuyên ngành

1

17g30, thứ Năm,

 ngày 22/04/2021

AC001 đến AC014;

KQ001 đến KQ007;

HM001 đến HM005;

TO001 đến TO003;

HT001 đến HT006;

LU001 đến LU004.

 

 

 

Phổ biến quy định xét chuyên ngành,

chỉ tiêu, kế hoạch xét chuyên ngành,

học ngành 2.

2

17g30, thứ Sáu,

 ngày 23/04/2021

KE001 đến KE011;

BA001 đến BA012;

FB001 đến FB017.

 

Địa điểm tổ chức: Hội trường A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3