Đang xử lí...

Danh sách sinh viên chưa nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào ngành, chuyên ngành - Khóa 37 - ĐHCQ

Danh sách sinh viên chưa nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

Khóa 37 – ĐHCQ (tính đến hết ngày 16/11/2012)

 

 

Họ tên sinh viên

Ngày sinh

Lớpsv

Nguyễn Võ Vân Anh

02/07/1992

K37/01

Nguyễn Sơn Nam

17/05/1993

K37/01

Nguyễn Đức Chính

18/11/1993

K37/03

Nguyễn Thành Lợi

14/04/1992

K37/03

Võ Nguyên Ngọc Hân

13/12/1992

K37/07

Nguyễn Châu Quốc Lập

04/08/1992

K37/11

Nguyễn Đình Mỹ Phương

16/04/1993

K37/17

Lê Bảo Tuấn

25/05/1993

K37/18

Nguyễn Thanh Hải

11/08/1993

K37/28

Phạm Hà Minh Trí

19/06/1992

K37/33

Phan Thị Thảo Ly

21/05/1991

K37/35

Hoàng Đức Dũng

20/07/1992

K37/36

Phan Đình Nam

01/01/1992

K37/38

Ngô Trung Nghĩa

08/06/1992

K37/39

Tạ Quang Hùng

11/12/1993

K37/44

Đỗ Anh Tuấn

31/10/1993

K37/45

Nguyễn Hoàng Thành

01/09/1992

K37/47

Nguyễn Trần Tín

06/11/1993

K37/51

Lê Quang Thích

25/06/1993

K37/52

Nguyễn Võ Kiều Trinh

03/12/1993

K37/52

Hoàng Trần Xuân Khâm

22/02/1992

K37/54

Nguyễn Đức Thịnh

19/05/1993

K37/55

Thái Doãn Bình

25/11/1992

K37/58

Hồ Cao Đức Quân

20/02/1993

K37/61

Trần Công Vĩnh

10/06/1992

K37/61

Nguyễn Xuân Độ

03/02/1992

K37/62

Trần Phạm Hùng Cường

17/10/1991

K37/63

Vũ Ngọc Hiếu

09/01/1989

K37/67

Nguyễn Đăng Khoa

04/12/1992

K37/67

Lê Nam Anh

28/05/1993

K37/75

Phan Xuân Danh

13/09/1993

K37/75

Hoàng Sơn

15/07/1993

K37/75

Nguyễn Văn Ba

05/06/1991

K37/76

Trần Đức Nghĩa

08/10/1992

K37/79

Vũ Quang Quân

22/09/1991

K37/79

Ngô Trần Thiên Trang

17/10/1991

K37/81

 

Các sinh viên có trên trong danh sách chưa nộp phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành, chuyên ngành, liên hệ Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) để nộp. Thời gian: Thứ sáu (ngày 23/11/2012, từ 9g00 – 10g00). Quá hạn trên các nguyện vọng đã đăng ký sẽ bị hủy.