Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 37 – ĐHCQ (diện cử tuyển)

Kết quả xét chuyên ngành sinh viên diện cử tuyển Khóa 37 - ĐHCQ: xem danh sách

Trường hợp sinh viên diện cử tuyển nhưng không có tên trong danh sách, liên hệ điện thoại (08)38.230.082+151 (gặp thầy Thạch) để được giải đáp.