Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành lần 2 - Khóa 37 – ĐHCQ

 

Danh sách xét chuyên ngành lần 2:xem danh sách.

Điểm chuẩn xét chuyên ngành lần 2: xem