Đang xử lí...

Danh sách sinh viên chưa nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào ngành, chuyên ngành - Khóa 37 - ĐHCQ (thông báo lần cuối)

Danh sách sinh viên chưa nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

Khóa 37 – ĐHCQ (tính đến hết ngày 30/11/2012 – nhắc lần cuối)

 

 

Họ tên sinh viên

Ngày sinh

Lớpsv

Nguyễn Võ Vân Anh

02/07/1992

K37/01

Nguyễn Sơn Nam

17/05/1993

K37/01

Nguyễn Đức Chính

18/11/1993

K37/03

Nguyễn Thành Lợi

14/04/1992

K37/03

Võ Nguyên Ngọc Hân

13/12/1992

K37/07

Nguyễn Châu Quốc Lập

04/08/1992

K37/11

Nguyễn Đình Mỹ Phương

16/04/1993

K37/17

Nguyễn Thanh Hải

11/08/1993

K37/28

Phạm Hà Minh Trí

19/06/1992

K37/33

Hoàng Đức Dũng

20/07/1992

K37/36

Phan Đình Nam

01/01/1992

K37/38

Ngô Trung Nghĩa

08/06/1992

K37/39

Tạ Quang Hùng

11/12/1993

K37/44

Nguyễn Hoàng Thành

01/09/1992

K37/47

Nguyễn Trần Tín

06/11/1993

K37/51

Lê Quang Thích

25/06/1993

K37/52

Nguyễn Võ Kiều Trinh

03/12/1993

K37/52

Thái Doãn Bình

25/11/1992

K37/58

Nguyễn Xuân Độ

03/02/1992

K37/62

Trần Phạm Hùng Cường

17/10/1991

K37/63

Hoàng Sơn

15/07/1993

K37/75

Nguyễn Văn Ba

05/06/1991

K37/76

Trần Đức Nghĩa

08/10/1992

K37/79

Vũ Quang Quân

22/09/1991

K37/79

 

Các sinh viên có tên trong danh sách chưa nộp phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành, chuyên ngành, liên hệ Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) để nộp.

 

+ Thời gian: Thứ Sáu 06/12/2012 (từ 8g00 – 9g00). Quá hạn trên các nguyện vọng đã đăng ký sẽ bị hủy và chuyển danh sách qua Phòng Công tác chính trị để thực hiện việc hạ bậc rèn luyện (học kỳ cuối năm 2012).