Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 38 – ĐHCQ

 1. Danh sách xét chuyên ngành: xem danh sách

-Sinh viên đăng ký học phần trên trang online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 8g00 ngày 18/12/2013 đến 16g00 ngày 21/12/2013.

-Thời gian đóng phí: từ ngày 19/12/2013 đến 15/02/2014.

         

2. Danh sách sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng: xem danh sách

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đến Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) để nhận phiếu đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển (kể cả số sinh viên không đăng ký đợt 1)

          + Thời gian: 17/12/2013

          + Sáng: 8g00 – 11g00; Chiều: 14g00 – 16g00

 Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi đến đăng ký lại (không giải quyết đăng ký thay).

Kết quả xét đợt 2: công bố trên website vào ngày 19/12/2013.

3. Sinh viên diện cử tuyển: công bố ngày 19/12/2013 

4. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem

5. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành. Sinh viên tự làm đơn trình bày và nộp tại Phòng QLĐT-CTSV (A0.14). Nội dung đơn ghi rõ họ, tên, lớp sv, điểm trung bình xét ngành, điểm trung bình ngoại ngữ (nếu có) nội dung thắc mắc và số điện thoại liên lạc. Thời gian nhận đơn: từ 17/12/2013 đến 18/12/2013.

Kết quả khiếu nại: công bố trên website vào ngày 19/12/2013.