Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét Ngành/Chuyên ngành Khóa 39-ĐHCQ

1. Các sinh viên chưa nộp phiếu đăng ký nguyện vọng: xem danh sách

2. Danh sách xét chuyên ngành: xem danh sách

-Sinh viên đăng ký học phần trên trang online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 8g00 ngày 23/12/2014 đến 16g00 ngày 26/12/2014.

-Thời gian đóng phí: từ ngày 23/12/2014 đến 29/01/2015.

 3. Danh sách sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng: xem danh sách

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đến Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) để nhận phiếu đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển (kể cả số sinh viên không đăng ký đợt 1) và sinh viên đăng ký nguyện vọng 1 vào Kinh tế NN&PTNT (do ngành không mở)

          + Thời gian: 16/12/2014

          + Sáng: 8g00 – 11g00; Chiều: 14g00 – 16g00

 Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi đến đăng ký lại (không giải quyết đăng ký thay).

Kết quả xét đợt 2: công bố trên website vào ngày 19/12/2014.

4. Sinh viên diện cử tuyển: công bố ngày 19/12/2014 

5. Điểm chuẩn xét chuyên ngành: xem

6. Các thắc mắc liên quan đến kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành. Sinh viên tự làm đơn trình bày và nộp tại Phòng QLĐT-CTSV (A0.14). Nội dung đơn ghi rõ họ, tên, lớp sv, điểm trung bình xét ngành, điểm trung bình ngoại ngữ (nếu có) nội dung thắc mắc và số điện thoại liên lạc. Thời gian nhận đơn: từ 15/12/2014 đến 18/12/2014.

Kết quả khiếu nại: công bố trên website vào ngày 19/12/2014.