Đang xử lí...

Kết quả xét vào Ngành/Chuyên ngành Khóa 39 – ĐHCQ (dành cho sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng – đã đăng ký lại)

1.Danh sách xét chuyên ngành: xem danh sách

-Sinh viên đăng ký học phần trên trang online.ueh.edu.vn, thời gian: từ 8g00 ngày 23/12/2014 đến 16g00 ngày 26/12/2014.

-Thời gian đóng phí: từ ngày 23/12/2014 đến 29/01/2015.

2. Điểm chuẩn xét chuyên ngành (lần 2): xem

Lưu ý: Các sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng lần 2 (tràn lần 2) liên hệ Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) vào ngày 22/12/2014 gặp Thầy Can để đăng ký lại nguyện vọng.