Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyên ngành Khóa 45-ĐHCQ (Ngành Quản trị kinh doanh)

BẢNG ĐIỂM CHUẨN XÉT CHUYÊN NGÀNH KHÓA 45-ĐHCQ

Ngành Quản trị kinh doanh

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm chuẩn

1

Quản trị

AD

300

299

7.05

2

Quản trị chất lượng

CL

100

100

5.59

3

Quản trị khởi nghiệp

EM

80

65

--