Đang xử lí...

Thông báo kết quả thi môn tiếng Anh đầu ra – Liên thông đại học - Đợt 1 - Năm 2013

Căn cứ kết quả thi môn tiếng Anh đầu ra – Liên thông đại học đại học tổ chức thi ngày 14-21/4/2013 và ý kiến của Ban Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các sinh viên – Liên thông đại học như sau:

1) Sinh viên đạt yêu cầu thi tiếng Anh đầu ra khi thỏa các điều kiện sau:

-Có tổng điểm 3 kỹ năng (nghe – hiểu; đọc – viết; nói): đạt từ 50 điểm trở lên;

-Điểm từng kỹ năng phải bằng hoặc hơn 30% số điểm tối đa của kỹ năng đó, nếu sinh viên có một điểm kỹ năng dưới ĐIỂM ĐẠT (bị điểm liệt) sẽ không đạt toàn bộ kỳ thi. Cụ thể như sau:

TT

KỸ NĂNG

ĐIỂM TỐI ĐA

ĐIỂM ĐẠT

ĐIỂM LIỆT

1

NGHE – HIỂU

20

>=6

<6

2

ĐỌC – VIẾT

60

>=18

<18

3

VẤN ĐÁP

20

>=6

<6

2) Đối với sinh viên không đạt yêu cầu thi tiếng Anh đầu ra:

Sinh viên không đạt toàn bộ kỳ thi sẽ phải đăng ký và dự thi lại cả 3 kỹ năng vào các đợt thi sau, không được bảo lưu điểm từng kỹ năng.

3) Thông báo thời gian nhận phúc khảo, lệ phí ...

Thời gian: từ ngày 06/5/2013 đến 17/5/2013 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước).

Sáng từ 7 giờ 30 -11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ 30

Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng (phòng B107 - 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10)

Chỉ nhận phúc khảo phần: Nghe - hiểu;  Đọc - viết; Không phúc khảo Vấn đáp.

Tiền phúc khảo: 50.000 đồng / môn

Dự kiến công bố kết quả phúc khảo: 11/6/2013

Kết quả thi môn tiếng Anh đầu ra – Liên thông đại học tổ chức thi ngày 14-21/5/2013: xem

 Lưu ý:

- Dự kiến ngày thi đợt 2 – Năm 2013: 01/12/2013;

- Dự kiến đăng ký ôn thi sẽ có thông báo chi tiết vào giữa tháng 8/2013.