Đang xử lí...

Kết quả thi học phần cuối khóa ngày 19/4/2015 của Khóa 34 và các khóa trước về dự thi cùng

Kết quả: chi tiết

 

Lưu ý:

- Sinh viên phúc khảo kết quả tại phòng B107 - 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10 từ ngày 28/5/2015 đến 12/6/2015

- Dự kiến đăng ký thi đợt tiếp theo:

              + Ngày đăng ký 01/6/2015 – 30/10/2015
                 Sáng 08g00–11g30, chiều  13g30–16g00 (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ);
              + Địa điểm: phòng A0.14, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; 
              + Dự kiến thời gian công bố danh sách: 23/11/2015
              + Dự kiến thời gian thi: ngày 29/11/2015;