Đang xử lí...

Thông báo kết quả môn Giáo dục quốc phòng và An ninh của Khóa 42-ĐHCQ

+Điểm GDQP-AN (đợt 1) từ lớp 01 đến lớp 64: xem điểm

+Điểm GDQP-AN (đợt 2) các lớp chuyên ngành K42 và CLC, ISB (K41) : xem điểm

 

Sinh viên chưa học, không đạt làm đơn theo mẫu (tải mẫu) và nộp cho Phòng QLĐT-CTSV (Thầy Can – bàn số 16 - dcan@ueh.edu.vn) để trường xác nhận, thời gian từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017. Theo lịch hẹn, sinh viên đến nhận lại đơn xác nhận và lên Trung tâm GDQP-AN ĐHQG TPHCM để đăng ký học lại (học đợt tháng 06/2017).