Đang xử lí...

Thông báo kết quả môn Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2018 (Đợt 1 và 2)

Kết quả môn Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2018 (Đợt 1 và 2)
 
+Đợt 1 các lớp 01 – 70 Khóa 43-ĐCHQ: xem kết quả
 
+Đợt 2: các lớp chuyên ngành tuyển sinh riêng Khóa 43-ĐHCQ, CLC K43-ĐHCQ, CLC K42-ĐHCQ, ISB K42- ĐHCQ: xem kết quả