Đang xử lí...

Kết quả thi kết thúc học phần - Các khóa hệ

 

Lưu ý:

Căn cứ Quyết định số 65 /QĐ-ĐHKT- KT-ĐBCL ngày 13 tháng 01 năm 2012 của phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng:

-         Thời gian công bố điểm thi kết thúc học phần là 20 ngày làm việc tính từ ngày thi kết thúc học phần. Ngày nghỉ (không tính là ngày làm việc) bao gồm: thứ bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ theo qui định của nhà nước và thời gian nghỉ giữa kỳ của giảng viên.

-         Thời gian phúc khảo là 40 ngày làm việc tính từ ngày thi kết thúc học phần. Sinh viên nộp đơn tại phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, phòng B107, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.