Đang xử lí...

Thông báo kết quả học Giáo dục quốc phòng - An ninh của Khóa 45-ĐHCQ

+Đợt tháng 09/2020: xem kết quả

+Đợt tháng 10/2020: xem kết quả

 

Lưu ý:

-Thắc mắc về kết quả học GDQPAN, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo của Trung tâm GDQPAN ĐHQG TP. Hồ Chí Minh qua email: buingoc1983@yahoo.com.vn hoặc điện thoại: 02862728217

-Sinh viên không đạt học phần nào, đăng ký học lại học phần đó. Thời gian đăng ký học lại GDQPAN phù hợp là tháng 6 và tháng 7 hàng năm (tương ứng học kỳ giữa của Trường – SV không đăng ký học trả nợ HKG).

Sinh viên liên hệ thầy Can qua email: dcan@ueh.edu.vn để được hướng dẫn việc học trả nợ học phần GDQPAN.