Đang xử lí...

Kết quả thi kết thúc học phần - Các khóa hệ

Kết quả thi kết thúc học phần - Các khóa hệ: Xem

Lưu ý:

Căn cứ Quyết định số 65 /QĐ-ĐHKT- KT-ĐBCL ngày 13 tháng 01 năm 2012 của phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng:

-         Thời gian công bố điểm thi kết thúc học phần là 20 ngày làm việc tính từ ngày thi. Ngày nghỉ (không tính là ngày làm việc) bao gồm: thứ bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ theo qui định của nhà nước và thời gian nghỉ giữa kỳ của giảng viên.

-         Thời gian phúc khảo là 10 ngày làm việc tính từ ngày công bố điểm thi. Sinh viên nộp đơn tại phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, phòng B107, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.