Đang xử lí...

Thông báo sinh viên Đại học chính quy đăng ký khảo sát nhu cầu học lại học phần (Dự kiến mở trong học kỳ giữa 2017)

Để có cơ sở tổ chức các lớp học phần HKG năm 2017, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo về việc đăng ký nhu cầu học HKG năm 2017 như sau:

 

1. Đối tượng: Sinh viên ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo (K.35 đến K.42).

2. Thời gian: từ 20/01/2017 đến 20/02/2017

3. Hướng dẫn: Đăng ký trực tuyến qua mạng internet, sinh viên thực hiện các bước:

- Chọn < Đăng nhập> tại trang online.ueh.edu.vn

- Nhập mã sinh viên và mật khẩu

- Chọn< Ghi danh nhu cầu học>

- Chọn <Ghi danh> ứng với học phần cần đăng ký học

4. Mở lớp: Thời khóa biểu dự kiến HKG năm 2017 căn cứ vào số lượng đăng ký nhu cầu học này.

 

Lưu ý:

Sinh viên xem các học phần dự kiến mở lớp trong HKG năm 2017 vào ngày 10/03/2017.

Phòng QLĐT-CTSV không giải quyết các trường hợp đề nghị mở lớp sau thời gian đăng ký nhu cầu học.

Sinh viên thắc mắc về học phần được mở lớp vui lòng liên hệ cô Xuân Tâm (email: xuantam86@ueh.edu.vn- Điện thoại: 38230082 ext. 134) trước ngày 21/03/2017 hoặc tại bàn số 7 (cô Thảo), phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.