Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 20B – VB2ĐHCQ (Học kỳ đầu – 2018 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

Sinh viên nợ đầu vào tuyển sinh Kinh tế vi mô, Quản trị học.

Thời gian đăng ký : từ 27/12/2017 đến 31/12/2017

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 27/12/2017 đến 05/01/2018

Thời khóa biểu :  chi tiết

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA 20B - VB2ĐHCQ

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô I

3

2

Quản trị học

3

3

Toán cao cấp

4

4

Nguyên lý kế toán

3

5

Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

4

6

Pháp luật đại cương

2

7 Kinh tế vĩ mô 3
8 Các học thuyết pháp lý 2