Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần (Học kỳ đầu – 2017 – Đăng ký bổ sung)

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên tổ chức đợt đăng ký bổ sung như sau:

 

Stt

Khóa – Hệ

Thời gian

Nộp học phí

1

K35, K36, K37, K38, K39 – ĐHCQ

8g00 ngày 20/02/2017 (1 ngày)

Hạn chót 25/02/2017

2

K40 – ĐHCQ

8g00 ngày 21/02/2017 (1 ngày)

Hạn chót 25/02/2017

3

K39 – ĐHCQ-CLC

8g00 ngày 22/02/2017 (1 ngày)

Hạn chót 25/02/2017

4

Các khóa VB2ĐHCQ

8g00 ngày 23/02/2017 (1 ngày)

Hạn chót 25/02/2017

 

Hình thức đăng ký: Online (đăng nhập tài khoản tại www.online.ueh.edu.vn)

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM

 

Lưu ý:

Sau khi nộp học phí, sinh viên phải kiểm tra thông tin tại mục [Tài khoản sinh viên] trong portal tại www.online.ueh.edu.vn

Sinh viên sẽ thi kết thúc học phần ngay sau khi học xong.

Chuyên viên phụ trách ĐHCQ: xuantam86@ueh.edu.vn

Chuyên viên phụ trách VB2ĐHCQ: tan@ueh.edu.vn

 

 

 

LỊCH HỌC TRẢ NỢ HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Marketing ngân hàng

2

17D1306031201

01B

3

17g45-21g10

B209

21/03/2017 - 28/03/2017

5

17g45-21g10

B209

09/03/2017 - 23/03/2017

7

17g45-21g10

B209

11/03/2017 - 25/03/2017

Kế toán ngân hàng

3

17D1306031001

01B

2

17g45-21g10

B411

13/03/2017 - 03/04/2017

4

17g45-21g10

B411

15/03/2017 - 05/04/2017

6

17g45-21g10

B411

17/03/2017 - 07/04/2017

Thẩm định tín dụng

3

17D1306021001

01B

3

17g45-21g10

B411

07/03/2017 - 28/03/2017

5

17g45-21g10

B411

09/03/2017 - 30/03/2017

7

17g45-21g10

B411

11/03/2017 - 01/04/2017

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Quản trị doanh nghiệp

2

17D1302050201

01B

3

17g45-21g10

B309

07/03/2017 - 21/03/2017

5

17g45-21g10

B309

09/03/2017 - 23/03/2017

7

17g45-21g10

B309

11/03/2017 - 18/03/2017

 

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kế toán tài chính III

3

17D1307021201

01B

2

17g45-21g10

A307

06/03/2017 - 27/03/2017

4

17g45-21g10

A307

08/03/2017 - 29/03/2017

6

17g45-21g10

A307

10/03/2017 - 31/03/2017

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

17D2307030501

01B

3

17g45-21g10

B216

07/03/2017 - 28/03/2017

5

17g45-21g10

B216

09/03/2017 - 30/03/2017

7

17g45-21g10

B216

11/03/2017 - 01/04/2017

Kế toán quản trị

3

17D2307030301

01B

3

17g45-21g10

B212

07/03/2017 - 28/03/2017

5

17g45-21g10

B212

09/03/2017 - 30/03/2017

7

17g45-21g10

B212

11/03/2017 - 01/04/2017

Kế toán quản trị khu vực công

3

17D1307060501

01B

2

17g45-21g10

B616

06/03/2017 - 27/03/2017

4

17g45-21g10

B616

08/03/2017 - 29/03/2017

6

17g45-21g10

B616

10/03/2017 - 31/03/2017

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

2

17D1309030901

01B

3

17g45-21g10

B612

07/03/2017 - 21/03/2017

5

17g45-21g10

B612

09/03/2017 - 23/03/2017

7

17g45-21g10

B612

11/03/2017 - 18/03/2017

 

 

LỊCH HỌC TRẢ NỢ HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - CHẤT LƯỢNG CAO:

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kế toán quản trị

3

17D2307030302

01BCLC

3

07g10-10g40

A317

07/03/2017 - 28/03/2017

5

07g10-10g40

A317

09/03/2017 - 30/03/2017

7

07g10-10g40

A317

11/03/2017 - 01/04/2017

Kiểm toán hoạt động

2

17D1307041901

01BCLC

2

13g00-16g30

A317

06/03/2017 - 20/03/2017

4

13g00-16g30

A317

08/03/2017 - 22/03/2017

6

13g00-16g30

A317

10/03/2017 - 17/03/2017

 

LỊCH HỌC TRẢ NỢ HỌC PHẦN HỆ VĂN BẰNG HAI CHÍNH QUY:

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Nguyên lý kế toán

3

17D2307010101

AD01B

3

17g45-21g10

B208

07/03/2017 - 13/06/2017

Kinh tế vĩ mô I

3

17D2301020601

AD01B

5

17g45-21g10

B208

02/03/2017 - 25/05/2017

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Toán cao cấp

4

17D1308010101

KN01B

7

17g45-21g10

B208

04/03/2017 - 24/06/2017