Đang xử lí...

Thông báo hủy học phần lớp cấp tốc ĐHCQ - Học kỳ đầu 2017

Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên trường thông báo hủy các học phần sau:

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

2

17D1309030901

3/5/7

17g45-21g10

B612

07/03/2017 - 23/03/2017

Thẩm định tín dụng

3

17D1306021001

3/5/7

17g45-21g10

B411

07/03/2017 - 01/04/2017

 

 

Sinh viên chờ thông báo nhận lại học phí trên trang online.ueh.edu.vn, hoặc http://tckt.ueh.edu.vn/

Nếu có thắc mắc hoặc điều chỉnh sinh viên liên hệ bàn số 7, PA014, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3 (giờ hành chính), hoặc email: xuantam86@ueh.edu.vn, hạn chót tới thứ 5, ngày 02/03/2017. Sau thời gian này, sinh viên không điều chỉnh thì phòng QLĐT- CTSV sẽ chuyển danh sách hủy sang P.TCKT cho sinh viên rút lại học phí.