Đang xử lí...

Thông báo xét miễn học và chuyển điểm học phần tiếng Anh (giai đoạn chuyên ngành) đối với sinh viên Khoá 41 - ĐHCQ (chương trình đại trà) đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 23/09/2008 về việc ban hành “Quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế”;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 05/01/2010 về việc điều chỉnh, bổ sung quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

Trường thông báo về việc xét miễn học và chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khoá 41 - Đại học chính quy (chương trình đại trà) trong giai đoạn chuyên ngành đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên Khoá 41 - Đại học chính quy (chương trình đại trà) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đúng với quy định và có nguyện vọng muốn chuyển điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

2. Quy trình và thời gian thực hiện

            - Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm (trên website: http:// daotao.ueh.edu.vn/qui-che/1) để quyết định học phần nào muốn đề nghị miễn học, miễn thi và chuyển điểm;

- Sinh viên tải mẫu đơn xin miễn học và chuyển điểm học phần môn học tiếng Anh trên trang web của Khoa Ngoại ngữ kinh tế (http://nnkt.ueh.edu.vn/) và điền đầy đủ thông tin;

- Sinh viên nộp đơn và bản sao (bản photo có công chứng) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc giấy chứng nhận kết quả thi cho lớp trưởng theo lớp sinh viên;

- Lớp trưởng tập hợp các đơn và bản sao chứng chỉ của các sinh viên có nguyện vọng chuyển điểm theo lớp của mình và lập danh sách theo mẫu tại website của Khoa Ngoại ngữ kinh tế;

- Từ ngày 27/3 đến 31/3/2017 (trong giờ hành chính) lớp trưởng nộp đơn, chứng chỉ và danh sách cho Khoa Ngoại ngữ kinh tế; 

- Ngày 07/4/2017 Khoa Ngoại ngữ kinh tế chuyển kết quả xét duyệt về phòng QLĐT-CTSV và thông báo kết quả xét duyệt tại trang web của Khoa Ngoại ngữ kinh tế;

3. Một số lưu ý thêm

- Sinh viên phải lưu giữ kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh của mình để đối chiếu với kết quả học tập trong tài khoản cá nhân;

- Các học phần tiếng Anh được chuyển điểm sẽ không phải đăng ký học. Trường sẽ không nhận đơn xin đăng ký học lại các học phần tiếng Anh để cải thiện điểm sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét miễn học và chuyển điểm;

- Các học phần tiếng Anh được chuyển điểm sẽ không tính vào điểm trung bình để xét học bổng khuyến khích học tập của học kỳ có học phần anh văn được chuyển điểm (theo quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh);

- Trường sẽ không giải quyết đơn xin miễn học và chuyển điểm học phần tiếng Anh sinh viên ngoài thời gian quy định trên;

Trong quá trình thực hiện thông báo này, nếu có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị vui lòng liên hệ Phòng QLĐT-CTSV theo số điện thoại sau: (08)38230082 (số nội bộ 122, 183).