Đang xử lí...

Thông báo tổ chức các lớp ôn thi tiếng Anh đầu ra (đợt 1 – 2017)

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức các lớp ôn thi tiếng Anh đầu ra (đợt 1 – năm 2017)  như sau:

 

 1. Tổ chức ôn thi          

            -Đối tượng đăng ký:

LTĐHCQ: sinh viên còn trong thời gian đào tạo;

VB2ĐHCQ: sinh viên còn trong thời gian đào tạo;

            -Đăng ký học ôn: từ ngày 01/3/2017 đến ngày 07/3/2017 (ghi danh tại phòng A0.09)

            -Địa điểm đóng phí:  Phòng A0.09 (Phòng Tài chính – Kế toán)

      59 C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

      Sáng: 07g30-11g30; Chiều: 13g30-16g30 

            -Học phí ôn thi: 1.200.000 đồng / sinh viên

-Thời gian ôn thi: từ ngày 13/3/2017 đến ngày 04/4/2017

            -Số tiết: 40 tiết (bố trí 4 tiết/ 1 buổi);

            -Lịch học: buổi tối 2/4/6 hoặc tối 3/5/7 (không có lớp thứ 7 & Chủ nhật);

 

           Lưu ý: 

            Sinh viên đi học ôn theo đúng lớp đã đăng ký;

            Mang theo biên lai đóng học phí để cán bộ quản lý lớp kiểm tra trước khi vào học ôn.

            Tài liệu ôn thi: Sinh viên mua tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3). Giá bán: 60.000 đồng / bộ (gồm sách và dĩa CD).

 

 2. Tổ chức thi

-Đăng ký dự thi (mục Đăng ký học phần trên trang http://online.ueh.edu.vn):

LTĐHCQ - dự kiến: từ ngày 15/3/2017 đến ngày 17/3/2017

VB2ĐHCQ - dự kiến: từ ngày 13/3/2017 đến ngày 14/3/2017

            -Lệ phí đăng ký: 450.000 đồng / sinh viên

            Lưu ý: Sinh viên không bắt buộc phải đăng ký học ôn.

            -Lịch thi dự kiến:

LTĐHCQ: ngày 23/4/2017

VB2ĐHCQ: ngày 23/4/2017

            -Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ có thông báo chi tiết về Lịch tổ chức thi, sinh viên chờ xem thông báo chi tiết sau.

            -Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ về: Thầy Tấn – tan@ueh.edu.vn