Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần - Học kỳ giữa - Năm 2017 - ĐHCQ

Thời gian = 12/6/2017 - 30/7/2017 (7 tuần)

            Trong đó :

            Học lý thuyết = 12/6/2017 - 16/7/2017 (5 tuần)

            Thi học kỳ = 17/7/2017 - 23/7/2017 (1 tuần)

            Nghỉ giữa kỳ: 24/7/2017 - 30/7/2017 (1 tuần)

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần

            Thời gian thông báo Thời khóa biểu dự kiến: 13/3/2017 (chi tiết)

            Thời gian thông báo Thời khóa biểu chính thức : 22/5/2017

 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên - www.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết

            Tiếp nhận phản hồi, hỗ trợ người học: 08. 38 551 777 - 39 574 695 - 22 444 623

 

 

TT

Khóa

Thời gian đăng ký HP

Thời gian đóng học phí

1

K37-CLC

K38-CLC

K39-CLC

8g00 27/3/2017 - 29/3/2017

27/3/2017 - 03/4/2017

2

K40-CLC

8g00 30/3/2017 - 02/4/2017

30/3/2017 - 10/4/2017

3

K41-CLC

8g00 03/4/2017 - 05/4/2017

03/04/2017 - 29/4/2017

4

K42-CLC

8g00 10/4/2017 - 12/4/2017

10/4/2017 - 17/4/2017

5

K35-ĐH

K36-ĐH

K37-ĐH

K38-ĐH

8g00 13/4/2017 - 16/4/2017

13/4/2017 - 20/4/2017

6

K39-ĐH

8g00 17/4/2017 - 19/4/2017

17/4/2017 - 24/4/2017

7

K40-ĐH

8g00 20/4/2017 - 23/4/2017

20/4/2017 - 27/4/2017

8

K41-ĐH

8g00 24/4/2017 - 26/4/2017

24/4/2017 - 04/5/2017

9

K42-ĐH

8g00 04/5/2017 - 07/5/2017

04/5/2017 - 11/5/2017

 

Lưu ý:

Sinh viên đăng ký học phần vào HKG không được phép hủy sau thời gian đăng ký học phần.

Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học phần  học kỳ cuối năm 2017: 04/2017