Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ cuối 2017 - Đại học chính quy

Phòng Quản lý đào tạo - CTSV đã điều chỉnh lịch học của các sinh viên có lớp học phần bị hủy. Sinh viên xem chi tiết lịch học mới trong tài khoản cá nhân.

  • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
    • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
    • Thời gian nhận : từ ngày 20/7/2017 đến ngày 26/7/2017.
    • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18,19&20]
  • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).
  • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách: Cô Xuân Tâm, email: xuantam86@ueh.edu.vn - Điện thoại 38 230 082 Ext. 134

- Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học)chi tiết  hoặc http://khkt.ueh.edu.vn/thoikhoabieu.aspx

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

 

ĐHCQ - chi tiết  

 

ĐHCQ - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

KHÓA 40 CLC

Không có lớp học phần bị hủy.

 

KHÓA 41 CLC

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Bóng chuyền NC

2

17C1331020508

5

15g15-17g30

03/08/2017 - 05/10/2017

Bóng chuyền NC

2

17C1331020509

6

15g15-17g30

04/08/2017 - 06/10/2017

Bóng chuyền NC

2

17C1331020510

7

15g15-17g30

05/08/2017 - 14/10/2017

Bóng chuyền NC

2

17C1331020512

4

15g15-17g30

02/08/2017 - 04/10/2017

Bóng chuyền NC

2

17C1331020518

6

15g15-17g30

04/08/2017 - 06/10/2017

Bóng bàn NC

2

17C1331020419

7

15g15-17g30

05/08/2017 - 14/10/2017

Bóng chuyền NC

2

17C1331020519

7

15g15-17g30

05/08/2017 - 14/10/2017

Bóng chuyền NC

2

17C1331020517

5

15g15-17g30

03/08/2017 - 05/10/2017

 

TIẾNG ANH PHẦN 5

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011403

3

7g10-11g30

A212

01/08/2017 - 26/09/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011404

3

7g10-11g30

A315

01/08/2017 - 26/09/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011408

3

12g45-17g05

A212

01/08/2017 - 26/09/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011409

3

12g45-17g05

A315

01/08/2017 - 26/09/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011410

3

12g45-17g05

A309

01/08/2017 - 26/09/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011412

3

7g10-11g30

A306

03/10/2017 - 28/11/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011413

3

7g10-11g30

A212

03/10/2017 - 28/11/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011414

3

7g10-11g30

A315

03/10/2017 - 28/11/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011416

3

12g45-17g05

A201

03/10/2017 - 28/11/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011417

3

12g45-17g05

A306

03/10/2017 - 28/11/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011418

3

12g45-17g05

A212

03/10/2017 - 28/11/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011419

3

12g45-17g05

A315

03/10/2017 - 28/11/2017

Tiếng Anh phần 5

3

17C1330011420

3

12g45-17g05

A309

03/10/2017 - 28/11/2017

 

 

 

KHÓA 42 CLC

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400215

3

7g00-9g15

17/10/2017 - 14/11/2017

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400216

3

15g15-17g30

17/10/2017 - 14/11/2017

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400210

6

15g15-17g30

20/10/2017 - 17/11/2017

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400212

7

7g00-9g15

21/10/2017 - 18/11/2017

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400214

2

15g15-17g30

16/10/2017 - 13/11/2017

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400222

7

7g00-9g15

21/10/2017 - 18/11/2017

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400218

7

15g15-17g30

21/10/2017 - 18/11/2017

Bóng chuyền CB

1

17C1PHY51400219

6

7g00-9g15

20/10/2017 - 17/11/2017