Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ cuối 2017 - Liên thông Đại học chính quy

  • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học)chi tiết  hoặc http://khkt.ueh.edu.vn/thoikhoabieu.aspx

 

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

 

KHÓA 21

Không có lớp học phần bị hủy.