Đang xử lí...

Thông báo kết quả mở lớp cấp tốc học kỳ cuối 2017 - ĐHCQ

Căn cứ vào kết quả thi kết thúc học phần học kỳ đầu năm 2017 và đơn xin mở lớp học kỳ cuối 2017, Trường sẽ mở bổ sung các lớp học phần trong học kỳ cuối năm 2017 như sau:

   

Môn

Mã học phần

Số TC

Số lượng

Luật kinh tế

3110206

3

50-Tối 2/4/6

Quản trị xuất nhập khẩu

3030440

2

50

Hệ thống thông tin kế toán II

3070511

3

50- Tối 2/4/6

Tiếng Anh P4

3300112

3

100

Tiếng Anh P2

3300110

3

50

Kế toán chi phí

3070307

3

100- Tối 3/5/7

Phân tích lợi ích chi phí

3010402

3

50- Tối 3/5/7

Kiểm toán I

3070402

3

50- Tối 3/5/7

Kinh tế vĩ mô II

3010236

3

50- Tối 2/4/6

Tài chính doanh nghiệp

3050110

3

150

Kế toán tài chính II

3070210

3

60- Tối 3/5/7

 

Lưu ý:

Các môn có thời gian học từ: 17g45 – 21g10

- Sinh viên có thắc mắc về học phần được mở lớp HKC năm 2017 vui lòng liên hệ tại phòng QLĐT-CTSV, A.014 [bàn số 18 (trong giờ hành chính)] – 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 hoặc email: xuantam86@ueh.edu.vn ( gặp cô Xuân Tâm) trước ngày 07/8/2017