Đang xử lí...

Thông báo xét miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khoá 43 - ĐHCQ đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định xét miễn học và chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh trong Chương trình tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học đối với sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

 Trường thông báo về việc xét miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khoá 43 - Đại học chính quy đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên Khoá 43 - Đại học chính quy (trừ ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Kinh doanh quốc tế chương trình chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đúng với quy định và có nguyện vọng muốn chuyển điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

2. Quy trình và thời gian thực hiện

            - Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm để quyết định học phần nào đề nghị miễn học và chuyển điểm:

TOEIC

TOEFL

paper

TOEFL

CBT

TOEFL

iBT

IELTS

ĐIỂM QUY ĐỔI

HP1

HP2

HP3

400

449

450

140

48

4.0

5

 

 

450

549

500

180

55

4.5

6

5

 

550

599

525

200

60

5.0

7

6

5

600

649

550

220

70

5.5

8

7

6

650

699

575

240

80

6.0

9

8

7

700

799

600

260

90

6.5

10

9

8

800

910

625

280

105

7.0

10

10

9

>910

>625

>280

>105

>7.0

10

10

10

            - Sinh viên tải mẫu đơn xin miễn học và chuyển điểm học phần môn học tiếng Anh trên trang web của Khoa Ngoại ngữ kinh tế (http://nnkt.ueh.edu.vn/index.php/2015/10/09/ don-xin-mien-hoc-va-chuyen-diem-hoc-phan-mon-hoc-tieng-anh/) và điền đầy đủ thông tin;

            - Từ ngày 05/9 đến 08/9/2017 (trong giờ hành chính) sinh viên nộp đơn và bản sao (bản photo có chứng thực) chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc giấy chứng nhận kết quả thi cho Khoa Ngoại ngữ kinh tế (phòng A2.08, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3);

            - Ngày 15/9/2016 Khoa Ngoại ngữ kinh tế chuyển kết quả xét duyệt về Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (QLĐT-CTSV) và thông báo kết quả xét duyệt tại trang web của Khoa Ngoại ngữ kinh tế;

3. Một số lưu ý thêm

            - Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận kết quả nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét miễn học và chuyển điểm. Cụ thể, để đủ điều kiện xét miễn học và chuyển điểm các học phần tiếng Anh, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ 9/2015 trở về sau.

            - Sinh viên phải lưu giữ kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh của mình để đối chiếu với kết quả học tập trong tài khoản cá nhân;

            - Các học phần tiếng Anh được chuyển điểm sẽ không phải đăng ký học. Sinh viên có trách nhiệm lưu ý hướng dẫn về hủy học phần tiếng Anh trong thời khóa biểu ở học kỳ đã được chuyển điểm.

            - Trường không nhận đơn xin đăng ký học lại các học phần tiếng Anh để cải thiện điểm sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét miễn học và chuyển điểm;

            - Các học phần tiếng Anh được chuyển điểm sẽ không tính vào điểm trung bình để xét học bổng khuyến khích học tập của học kỳ có học phần Tiếng Anh được chuyển điểm (theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy giai đoạn 2015-2017 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đai học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh);

            - Trường sẽ không giải quyết đơn xin miễn học và chuyển điểm quy đổi học phần tiếng Anh ngoài thời gian thông báo trên;

            Trong quá trình thực hiện thông báo này, nếu có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị vui lòng liên hệ phòng QLĐT-CTSV theo số điện thoại sau: (08)38230082 (số nội bộ 122,  183).