Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần trả nợ ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2017 – Đăng ký bổ sung)

 

Stt

Khóa

Đăng ký học phần

Đóng học phí

Ghi chú

1

K35,36,37,38,39,40

15/8 – 17/8/2017

15/8- 19/8/2017

 

2

K41

18/8- 20/8/2017

18/8- 22/8/2017

Chỉ đăng ký học phần Luật kinh tế

 
Thời gian thông báo thời khóa biểu chính thức: 25/8/2017
 
Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tuyến trên trang online.ueh.edu.vn vào thời gian đăng ký
 
Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến và chính thức tại: http://khkt.ueh.edu.vn/thoikhoabieu.aspx hoặc tải file
 
Sinh viên đăng ký các lớp trên sẽ không được giải quyết hủy học phần.
Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ phòng A014, bàn 18 gặp cô Xuân Tâm, hoặc email: xuantam86@ueh.edu.vn