Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần - Học kỳ đầu - Năm 2018

Một số thông tin tóm tắt quan trọng:

-       Khóa 15-VB2ĐHCQ và khóa 19-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo năm 2017 (không còn đăng ký trong đợt này);

-       Khóa 36-ĐHCQ, khóa 16, 16B-VB2ĐHCQ và khóa 20, 20B-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo tháng 12/2018;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X (học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi);

-       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức(ngày 08/12/2017) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   ĐHCQ: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn - ĐT: (028) 38230082 Ext. 132

o   LTĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - ĐT: (028) 38230082 Ext. 133

o   VB2ĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - ĐT: 028 38230082 Ext. 133

 

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … thầy Trung (trungvt@ueh.edu.vn) hoặc thầy Thạch (thachnh@ueh.edu.vn)

 

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn

§  Liên thông đại học: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn

 

Thanh toán học phí qua cổng: https://payment.ueh.edu.vn

Bước 1: Sinh viên vào website https://payment.ueh.edu.vn

Bước 2: Chọn Cổng 1

Bước 3: Nhập mã sinh viên và bấm biểu tượng tìm kiếm   

Bước 4: Bấm Tiếp tục theo hướng dẫn.

 

Thông báo học phí:

ĐHCQ: xem chi tiết

ĐHCQ-CLC: xem chi tiết

LTĐHCQ, VB2ĐHCQ: xem chi tiết

 
Trung tâm hỗ trợ sinh viên - www.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết - Hướng dẫn

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN - HỌC KỲ ĐẦU 2018

 

Thời gian : 02/01/2018 - 07/5/2018 

Học lý thuyết: 02/01/2018 - 13/5/2018 (16 tuần, 5 ngày)

            Thi học kỳ: 14/5/2018 - 27/5/2018 (2 tuần)

            Nghỉ tết Âm lịch: 11/02/2018 - 25/02/2018 (2 tuần)

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần:

            Thời gian thông báo Thời khóa biểu dự kiến: 06/10/2017: tải file hoặc xem tại www.khkt.ueh.edu.vn

            Thời gian thông báo Thời khóa biểu chính thức : 20/12/2017

 

STT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

Thời hạn nộp đơn hủy học phần

1

VB2-K16,K16B,K17, K17B,K18,18B
LT-K20, LT20B, LT21

8g00 25/10/2017 –

24g00 30/10/2017

25/10/2017 –

08/11/2017

16/12/2017

2

CQ-K36, K37, K38, K39, K40

8g00 31/10/2017 -  

24g00 02/11/2017

31/10/2017

17/11/2017

16/12/2017

3

K37-CLC, CQ-K38-CLC K39-CLC,K40-CLC
 

8g00 03/11/2017 -  

24g00 06/11/2017

03/11/2017

17/11/2017

16/12/2017

4

CQ-K41

8g00 07/11/2017 -  

24g00 09/11/2017

07/11/2017 –

30/12/2017

16/12/2017

5

CQ-K42, K43

8g00 10/11/2017 -  

24g00 13/11/2017

10/11/2017 –

30/12/2017

16/12/2017

6

CQ-K41-CLC

8g00 14/11/2017 -  

24g00 15/11/2017

14/11/2017 –

30/12/2017

16/12/2017

7

VB2-K19, K19B, K20
LT22

8g00 16/11/2017 -  

24g00 20/11/2017

16/11/2017 –

30/11/2017

16/12/2017

8

CQ-K42-CLC, K43-CLC

8g00 21/11/2017 -  

24g00 27/11/2017

21/11/2017 –

30/12/2017

16/12/2017

 

Lưu ý:

 
- Ngày 25/12/2017, Phòng Tài chính kế toán (A0.09-59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) sẽ cập nhật học phí cho các sinh viên đóng học phí trước nhiều học kỳ.
- Đối với Khóa 43, học phí đóng trước nhiều học kỳ không bao gồm học phí Giáo dục quốc phòng. 
- Đối với Khóa 42, Khóa 41, học phí đóng trước nhiều học kỳ không bao gồm học phí Giáo dục quốc phòng và BHYT. Sinh viên thanh toán các phí này sau ngày Phòng Tài chính kế toán (A0.09-59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) cập nhật học phí.
- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.
- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong  thời gian đăng ký học phần.
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm 2018 (đối với sinh viên ĐHCQ): tháng 03/2018
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2018 : dự kiến tháng 05/2018.