Đang xử lí...

Thông báo tổ chức các lớp ôn thi và đăng ký thi tiếng Anh đầu ra (đợt 1 – 2018)

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức các lớp ôn thi tiếng Anh đầu ra (đợt 1 – năm 2018)  như sau:

 

 1. Tổ chức ôn thi          

            -Đối tượng đăng ký:

LTĐHCQ: sinh viên còn trong thời gian đào tạo;

VB2ĐHCQ: sinh viên còn trong thời gian đào tạo;

-Thời gian đăng ký: từ ngày 23/01/2018 đến ngày 29/01/2018

            -Hình thức đăng ký:  online trên website http://online.ueh.edu.vn - tương tự như Đăng ký học phần trong học kỳ.

            -Địa điểm đóng phí:  Ngân hàng Phương Đông - OCB 

   Thanh toán qua cổng điển tử: https://payment.ueh.edu.vn/

   Chọn cổng 2 và làm theo hướng dẫn 4 bước trên website.

            -Học phí ôn thi: 1.200.000 đồng / sinh viên

-Thời gian học ôn: từ ngày 12/3/2018 đến ngày 03/4/2018

            -Số tiết: 40 tiết (bố trí 4 tiết/ 1 buổi);

            -Lịch học: buổi tối 2/4/6 hoặc tối 3/5/7 (không có lớp thứ 7 & Chủ nhật);

            -Địa điểm học dự kiến: Cơ sở E - 54 Nguyễn Văn Thủ, quận 1;

            -Công bố lịch học chi tiết cho sinh viên: Ngày 06/3/2018

 

           Lưu ý: 

            Sinh viên chỉ đăng ký học ngày chẵn / lẻ. Phòng QLĐT-CTSV sẽ xếp lớp học ôn và công bố danh sách lớp vào ngày 06/3/2018 trên website http://online.ueh.edu.vn;

            Sinh viên mang theo biên lai đóng học phí để cán bộ quản lý lớp kiểm tra trước khi vào học ôn.

            Tài liệu ôn thi: Sinh viên mua tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3). Giá bán: 60.000 đồng / bộ (gồm sách và dĩa CD).

 

 2. Đăng ký dự thi

-Đăng ký dự thi (mục Đăng ký học phần trên trang http://online.ueh.edu.vn):

LTĐHCQ: từ ngày 23/01/2018 đến ngày 29/01/2018

VB2ĐHCQ: từ ngày 23/01/2018 đến ngày 29/01/2018

            -Phí đăng ký: 450.000 đồng / sinh viên

            Lưu ý: Sinh viên không bắt buộc phải đăng ký học ôn.

            -Lịch thi dự kiến:

LTĐHCQ: ngày 22/4/2018

VB2ĐHCQ: ngày 22/4/2018

            -Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ có thông báo chi tiết về Lịch thi, số báo danh và phòng thi. Sinh viên chờ xem thông báo chi tiết sau [dự kiến 17/4/2018].

            -Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ về: Thầy Tấn – tan@ueh.edu.vn