Đang xử lí...

Danh sách các lớp học phần trả nợ học kỳ đầu năm 2018 bị hủy - ĐHCQ

Sinh viên trong lớp bị hủy có nhu cầu chuyển lớp hoặc cần hỗ trợ liên hệ Phòng QLĐT – CTSV (A014) gặp cô Xuân Tâm (028 38230082, số nội bộ 134) hoặc cô Thảo (028 38230082, số nội bộ 132) từ ngày 29/01 đến 31/01/2018 trong giờ hành chánh.

Tải mẫu phiếu chuyển lớp : tại đây

Sau thời gian trên , Phòng QLĐT – CTSV sẽ gửi danh sách về phòng Kế toán tài chính hoàn trả học phí cho sinh viên. Xem thông báo nhận lại học phí vào giữa đến cuối tháng 3/2018.

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN TRẢ NỢ HKĐ NĂM 2018 BỊ HỦY

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

Luật kinh tế

3

18D1311020601

01B

2

4

17g45-21g10

G201

29/01/2018 - 05/03/2018

Hủy

4

4

17g45-21g10

G201

31/01/2018 - 07/03/2018

6

4

17g45-21g10

G201

02/02/2018 - 09/03/2018

Kế toán chi phí

3

18D1307030720

01B

2

4

17g45-21g10

G202

29/01/2018 - 05/03/2018

Hủy

4

4

17g45-21g10

G202

31/01/2018 - 07/03/2018

6

4

17g45-21g10

G202

02/02/2018 - 09/03/2018

Quản trị tài chính

 

3

18D2305011201

01B

3

4

17g45-21g10

G201

30/01/2018 - 06/03/2018

Hủy

5

4

17g45-21g10

G201

01/02/2018 - 08/03/2018

7

4

17g45-21g10

G201

03/02/2018 - 10/03/2018