Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học chứng chỉ IC3 và ERP - Học trong tháng 3/2018

1. Đối tượng đăng ký

IC3: Sinh viên khóa K40, 41, 42 và 43.

ERP: Sinh viên khóa K40 và 41.

 

 

2. Thời gian đăng ký

Khóa 42 và 43: 8g00 ngày 29/01/2018 đến 31/01/2018

Khóa 40 và 41: 8g00 ngày 01/02/2018 đến 03/02/2018

 

 

3. Hình thức đăng ký

Sinh viên đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn tại mục Đăng ký học phần.

 

 

4. Thời gian và địa điểm nộp học phí:

Sinh viên nộp học phí từ ngày 29/01/2018 đến 24/02/2018

Sinh viên nộp học phí tại các chi nhánh ngân hàng Phương Đông - OCB hoặc qua cổng thanh toán điện tử https://payment.ueh.edu.vn/ chọn Cổng 1.

 

 

5. Thông tin về chương trình học và lịch học

Thông tin chương trình IC3: Xem chi tiết

Thông tin chương trình ERP: Xem chi tiết

Thời khóa biểu dự kiến: Xem chi tiết

 

 

6. Giải đáp thông tin

Chương trình IC3: daotaoic3@ueh.edu.vn

Chương trình ERP: daotaoerp@ueh.edu.vn