Đang xử lí...

Thông báo kết quả mở lớp cấp tốc học kỳ đầu 2018 - ĐHCQ

Căn cứ vào kết quả thi kết thúc học phần học kỳ cuối năm 2017 và đơn xin mở lớp học kỳ đầu 2018, Trường sẽ mở bổ sung các lớp học phần trong học kỳ đầu năm 2018 theo thời khóa biểu như sau:

   

Thời khóa biểu đính kèm: xem chi tiết tại đây

Hình thức đăng ký: online

 

Lưu ý:

Các môn có thời gian học từ: 17g45 – 21g10

- Thời gian đăng ký và đóng học phí Khóa 36, 37, 38, 39, và 40 ĐHCQ: 15/1- 19/1/2018

- Thời gian đăng ký và đóng học phí Khóa 41 ĐHCQ: 17/1- 20/1/2018

- Thời gian thông báo thời khóa biểu chính thức: 24/1/2018

- Sinh viên đã đăng ký lớp cấp tốc, sau thời gian đăng ký sẽ không được hủy học phần.

Sinh viên có thắc mắc về học phần được mở lớp HKĐ2018 vui lòng liên hệ tại phòng QLĐT-CTSV, A.014 [bàn số 18 (trong giờ hành chính)] – 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 hoặc email: xuantam86@ueh.edu.vn (gặp cô Xuân Tâm)