Đang xử lí...

Danh sách các học phần IC3 hủy (mở đăng ký ngày 18-21/9/2018)- Học kỳ cuối 2018 - Đại học chính quy

- Sinh viên có lớp học phần bị hủy vui lòng đến phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên [phòng A0.14 -59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3] để điều chỉnh thời khóa biểu, đăng ký lớp học phần mới.

 

- Sau ngày 04/10/2018, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí các trường hợp sinh viên đã nộp học phí nhưng không đến liên hệ điều chỉnh lịch học.

 

- Danh sách sinh viên có học phần IC3 bị hủy: chi tiết

 

- Chuyên viên phụ trách: Thầy Tấn - tan@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

 

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

IC3 - Các ứng dụng chính

18C1345000817

4

12g45-16g15

A302

24/10/2018 - 07/11/2018

6

12g45-16g15

A302

26/10/2018 - 09/11/2018

IC3 - Các ứng dụng chính

18C1345000818

4

12g45-16g15

A302

14/11/2018 - 28/11/2018

6

12g45-16g15

A302

16/11/2018 - 30/11/2018

IC3 - Cuộc sống trực tuyến

18C1345000919

5

17g45-21g10

A302

15/11/2018 - 29/11/2018

7

17g45-21g10

A302

17/11/2018 - 01/12/2018