Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và đóng học phí - Học kỳ đầu - Năm 2019

Một số lưu ý quan trọng:

-       Khóa 37-ĐHCQ; khóa 17; 17B-VB2ĐHCQ và khóa 20B; 21-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo tháng 12/2019;

-       Khóa 20B-LTĐHCQ không được đăng ký học phần trong học kỳ cuối 2019; xét tốt nghiệp trong năm 2019;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X (học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi);

-       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

-       Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức(ngày 19/12/2018) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn; ĐT: 02838230082 Ext. 132

o   Liên thông đại học: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

o   Văn bằng hai chính quy: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

 

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … Thầy Ký (dinhvanky@ueh.edu.vn) hoặc thầy Thạch (thachnh@ueh.edu.vn) - ĐT: 02838230082 Ext. 152 hoặc 151

 

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Liên thông đại học: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn  - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên - www.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết - Hướng dẫn

 

Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính kế toán - www.tckt.ueh.edu.vn

            Sinh viên nộp học phí học kỳ đầu năm 2019: xem chi tiết tại đây

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2019

                Thời gian  =   02/01/2019 - 09/6/2019 (22 tuần, 5 ngày)                                         

                Trong đó :    Học lý thuyết =  02/01/2019 - 12/5/2019 (16 tuần, 5 ngày)             

                                    Thi học kỳ =  13/5/2019 - 26/05/2019 (2 tuần)     

                                     Nghỉ Tết Âm lịch: 28/01/2019 - 10/02/2019 (2 tuần)

                Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khkt.ueh.edu.vn: Download  hoặc tại đây

                Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khkt.ueh.edu.vn: 19/12/2018

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần

 

STT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

Hạn nộp đơn hủy học phần (được rút học phí)

1

CQ-K37, K38,

K39, K40

8g00 12/10/2018

 - 15/10/2018

12/10 - 06/11/2018

12/12/2018

2

CQ-K41

8g00 16/10/2018

 - 18/10/2018

16/10 - 06/11/2018

12/12/2018

3


CQ-CLC-K37, K38,

K39, K40
 

8g00 19/10/2018

 - 22/10/2018

19/10 - 06/11/2018

12/12/2018

4

CQ-CLC-K41

8g00 23/10/2018

 - 25/10/2018

23/10 - 06/11/2018

12/12/2018

5

VB2-K17, K17B, K18, K18B, K19, K19B,

K20, K20B
LT-K20B, K21, K22

8g00 26/10/2018

 - 29/10/2018

26/10 - 09/11/2018

12/12/2018

6

CQ-K42

8g00 30/10/2018

 - 01/11/2018

30/10 - 28/12/2018

12/12/2018

7

CQ-CLC-K42, K43

8g00 02/11/2018

 - 05/11/2018

02/11 - 28/12/2018

12/12/2018

8

CQ-K43

8g00 06/11/2018

 - 08/11/2018

06/11 - 28/12/2018

12/12/2018

9

CQ-K44

8g00 09/11/2018

 - 12/11/2018

09/11 - 28/12/2018

12/12/2018

10

CQ-CLC-K44

8g00 13/11/2018

 - 15/11/2018

13/11 - 28/12/2018

12/12/2018

11

VB2-K21.1
LT-K23.1

8g00 16/11/2018

 - 19/11/2018

16/11 - 30/11/2018

12/12/2018

 

Lưu ý:
 
- Ngày 16/10/2018, Phòng Tài chính kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí KLTN cho các sinh viên Khóa 41 đóng học phí trước nhiều học kỳ. Các sinh viên này đóng phí BHYT từ ngày 16/10 đến ngày 6/11/2018.
 
- Ngày 24/12/2018, Phòng Tài chính kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí cho các sinh viên Khóa 42, 43, 44 đóng học phí trước nhiều học kỳ. Đối với Khóa 44, học phí đóng trước nhiều học kỳ không bao gồm học phí Giáo dục quốc phòng. Đối với Khóa 42, 43 học phí đóng trước nhiều học kỳ không bao gồm học phí GDQP và BHYT. Sinh viên thanh toán các phí này từ ngày 24 đến ngày 28/12/2018.
 
- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.
 
- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.
 
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm 2019 (đối với SV hệ Đại học chính quy): 03/2019
 
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2019 : 05/2019
- Sinh viên K41, K42 nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ tại Phòng QLĐT-CTSV (phòng A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) hạn chót ngày 28/12/2018