Đang xử lí...

Thông báo tập huấn đăng ký học phần online cho toàn thể sinh viên Khóa 44 – ĐHCQ

Phòng QLĐT-CTSV triển khai và tập huấn đăng ký học phần online cho toàn thể sinh viên Khóa 44 – ĐHCQ vào ngày 04/11/2018 tại Hội trường chính (A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), cụ thể như sau:  

 

Thời gian

Các lớp

07g30

-Các lớp 44/001 đến lớp 44/020;

-Kinh tế học ứng dụng; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế chính trị.

-Quản trị bệnh viện;

-Tiếng Anh thương mại 1,2,3,4.

09g30

-Các lớp 44/021 đến lớp 44/032;

-Thuế trong kinh doanh; Quản trị hải quan-ngoại thương;

-Tài chính quốc tế; Đầu tư tài chính; Quản trị rủi ro tài chính & bảo hiểm;

-Ngân hàng đầu tư; Thị trường chứng khoán.

-Kinh doanh thương mại 1,2,3,4; Marketing 1,2,3,4.

13g30

-Các lớp 44/033 đến lớp 44/047;

-Kinh doanh quốc tế 1,2,3,4,5,6,7,8; Ngoại thương 1,2;

-Quản lý công.

15g00

-Các lớp chất lượng cao;

-Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí;

-Hệ thống thông tin kinh doanh; Thương mại điện tử 1,2; Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; Công nghệ phần mềm;

-Luật kinh doanh 1,2; Luật kinh doanh quốc tế;

-Toán tài chính; Thống kê kinh doanh.

 

Lưu ý: Sinh viên phải tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định để nghe phổ biến tránh các sai sót trong quá trình đăng ký về sau.