Đang xử lí...

Thông báo tổ chức học phần Khởi sự kinh doanh

Nhằm bổ sung những kỹ năng cần thiết cho sinh viên và theo kết luận của Ban Giám hiệu tại phiên họp ngày 18 tháng 10 năm 2018 về việc tổ chức chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh và Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Nhà trường đưa học phần “Khởi sự kinh doanh” vào đào tạo chính khóa Đại học chính quy, bắt đầu từ khóa 42 Đại học chính quy với những nội dung như sau:

  • Thời gian bắt đầu triển khai: Học kỳ đầu 2019;
  • Thời lượng: 01 tín chỉ;
  • Sinh viên đăng ký và đóng học phí học phần này cùng thời gian đăng ký và đóng học phí với các học phần khác trong chương trình đào tạo. Riêng sinh viên khóa 42 Đại học chính quy được miễn học phí học phần này ở Học kỳ đầu 2019;
  • Điểm học phần “Khởi sự kinh doanh” được tính vào Điểm trung bình xét học bổng, xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp;
  • Sinh viên có nhu cầu cấp Chứng chỉ vui lòng liên hệ Trung tâm phát triển khởi nghiệp (Phòng A3.05 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. HCM – www.ced.ueh.edu.vn ).

 

Thời khóa biểu (Dự kiến)

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300201

2

17g45-21g10

A116

07/01/2019

-14/01/2019

Thi KTHP vào ngày 16/01/2019; 18/01/2019

4

17g45-21g10

A116

09/01/2019

6

17g45-21g10

A116

11/01/2019

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300202

3

17g45-21g10

A116

08/01/2019

-15/01/2019

Thi KTHP vào ngày 17/01/2019; 19/01/2019

5

17g45-21g10

A116

10/01/2019

7

17g45-21g10

A116

12/01/2019

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300203

2

17g45-21g10

A116

18/02/2019

-25/02/2019

Thi KTHP vào ngày 27/02/2019; 01/03/2019

4

17g45-21g10

A116

20/02/2019

6

17g45-21g10

A116

22/02/2019

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300204

3

17g45-21g10

A116

19/02/2019

-26/02/2019

Thi KTHP vào ngày 28/02/2019; 02/03/2019

5

17g45-21g10

A116

21/02/2019

7

17g45-21g10

A116

23/02/2019

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300205

2

17g45-21g10

A116

18/03/2019

-25/03/2019

Thi KTHP vào ngày 27/03/2019; 29/03/2019

4

17g45-21g10

A116

20/03/2019

6

17g45-21g10

A116

22/03/2019

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300206

3

17g45-21g10

A116

19/03/2019

-26/03/2019

Thi KTHP vào ngày 28/03/2019; 30/03/2019

5

17g45-21g10

A116

21/03/2019

7

17g45-21g10

A116

23/03/2019

 

Phân bổ lớp sinh viên

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

LỚP SV

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300201

FN1,FN2,FN3,FN4,FN5,FN6,

NH1,NH2,NH3,NH4,NH5,NH6,

KS1,LH1,TT1,BR1 (16 lớp)

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300202

KN1,KN2,KN3,KN4,KN5,KN6,

KN7,KN8,KN9,KO1,KI1,KI2,

MR1,MR2,MR3,MR4 (16 lớp)

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300203

AD1,AD2,AD3,AD4,AD5,CL1,CL2,

EM1,FT1,FT2,IB1,IB2,KM1,KM2,

KM3,KM4 (16 lớp)

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300204

AE1,AE2,BD1,DT1,DT2,NS1,NS2,

TG1,AG1,AV1,AV2,AV3,

LA1,LA2,TD1,TF1 (16 lớp)

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300205

AD1CLC,AD2CLC,FN1CLC,

FN2CLC,KI1CLC,KI2CLC,

KI3CLC,KI4CLC,KN1CLC,

BI1,BI2,EC1,PF1,PF2,TA1,KC1

 (16 lớp)

Khởi sự kinh doanh

19D1BUS53300206

IB1CLC,IB2CLC,IB3CLC,IB4CLC,

IB5CLC,IB6CLC,IB7CLC,IB8CLC,

IB9CLC,IB10CLC

IB11CLC,IB12CLC,IB13CLC,

IB14CLC,IB15CLC,IB16CLC

(16 lớp)