Đang xử lí...

Quy định mức thu học phí học kỳ đầu 2019

Căn cứ kế hoạch đăng ký học phần và đóng học phí của phòng QLĐT-CTSV, phòng Tài chính kế toán qui định mức thu học phí học kỳ đầu năm 2019 các khóa ĐHCQ, LTĐHCQ và VB2ĐHCQ: xem chi tiết tại đây