Đang xử lí...

Thông báo về việc đăng ký tiếng Anh P1 cho sinh viên khóa 44 - ĐHCQ đã học tiếng Anh P0

Học kỳ đầu năm 2019, Trường đã đăng ký thời khóa biểu dự kiến cho sinh viên K44 ĐHCQ, sinh viên có thể đổi lớp học phần từ ngày 09/11 đến ngày 12/11. Sinh viên đóng học phí từ ngày 09/11 đến ngày 28/12/2018.

 

Riêng sinh viên ĐHCQ K44, ĐHCQ CLC K44 đang học học phần Tiếng Anh P0, sẽ tự đăng ký học phần Tiếng Anh P1 từ ngày 09/11 đến ngày 12/11/2018 (trong thời gian đăng ký học phần của khóa 44).

- Từ lớp 19D1ENG51300101 đến lớp 19D1ENG51300110 dành cho sinh viên học Giáo dục quốc phòng đợt 1.

- Từ lớp 19D1ENG51300111 đến lớp 19D1ENG51300116 dành cho sinh viên học Giáo dục quốc phòng đợt 2.

 

Sau khi có điểm Tiếng Anh P0, nếu sinh viên chưa đạt Tiếng Anh P0 thì P.QLĐT- CTSV sẽ hủy Tiếng Anh P1, sinh viên nào đã đóng học phí Học kỳ đầu năm 2019 thì liên hệ P.QLĐT- CTSV (A014, giờ hành chính) để làm đơn đề nghị rút học phí.

 

 

Sinh viên xem thêm về lịch đăng ký học phần tại đây: http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/dang-ky-hoc-phan/2018-10-22-thong-bao-dang-ky-hoc-phan-va-dong-hoc-phi---hoc-ky-dau---nam-2019.

 

Thông tin liên hệ: Cô Xuân Tâm, 028 38 230 082, Ext 134.