Đang xử lí...

Thông báo về việc đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa ĐHCQ; ĐHCQ Chương trình cử nhân chất lượng cao; LTĐHCQ; VB2ĐHCQ

Thông báo về việc đóng học phí học kỳ đầu năm 2019 của các khóa:

- Đại học chính quy (ĐHCQ): xem chi tiết

- ĐHCQ Chương trình cử nhân chất lượng cao: xem chi tiết

- LTĐHCQ; VB2ĐHCQ: xem chi tiết

 

Chuyên viên phụ trách của phòng Tài chính - Kế toán: Thầy Khải- tqkhai@ueh.edu.vn